Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

zprycaz
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Ale nie płacz, że to koniec, bo tak naprawdę miałeś szczęście, że to w ogóle kiedyś miało miejsce.
— Solar/Białas/Wac Toja - Na piasku (via rap-cytat)
zprycaz
zprycaz
3249 bccb
Reposted fromsimplyfalling simplyfalling viaSenyia Senyia
zprycaz
5219 9330

archangellia:

Forms / Lines 
by @archangellia

Reposted frompannakojot pannakojot
3969 6994 500
Reposted fromSaediibabii Saediibabii viaSenyia Senyia
zprycaz
8236 d756 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viameem meem
2420 991b 500

g0ddess-0f-galaxies:

jumpingjacktrash:

iamleslieknope:

I wanna stick my hand in it but no I do not

something terrible in me wants to flip this table

I want to be doused in this. Just fucking throw all of it on me. I want it.

Reposted fromAngusJames AngusJames viaSenyia Senyia
zprycaz
9180 580b
Reposted frommhsa mhsa viameem meem
zprycaz
6760 408e
Reposted fromnyaako nyaako viainspirations inspirations
zprycaz
Tak, tak, proszę sobie wyobrazić, że w zasadzie niechętnie zbliżam się z ludźmi, takim już jestem dziwakiem, że bliższy kontakt z człowiekiem nawiązuję opornie, jestem nieufny, podejrzliwy. I proszę sobie wyobrazić, że przy tym wszystkim nieuchronnie zawsze przypadnie mi do serca ktoś nieprzewidziany, zaskakujący, diabli wiedzą do czego podobny i ktoś właśnie taki spodoba mi się zgoła wyjątkowo.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromnyaako nyaako viainspirations inspirations
zprycaz
0865 a78c
Reposted frompumpkinsoup pumpkinsoup viainspirations inspirations
zprycaz
7727 5c0f
zprycaz
9304 be8c 500
Reposted fromhagis hagis viapannakojot pannakojot
zprycaz
Reposted frommeem meem

April 18 2017

zprycaz
1358 b877 500
A gdyby...
Reposted fromstonerr stonerr viaSenyia Senyia
zprycaz

Jeśli nie wiesz jaką podjąć decyzję, zadaj sobie jedno pytanie:

„Czy na pewno boję się odpowiednich rzeczy?”

A później zrób to, co robi się skacząc po raz pierwszy z klifu prosto do morza – podejmij właściwą decyzję, zamknij oczy i krzycz, ale się nie cofaj.

http://volantification.pl/2017/04/11/czy-boisz-sie-odpowiednich-rzeczy
0582 ce67
Reposted fromihonorata ihonorata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl